درباره دیدیدتو

اپلیکیشن دیدیدتو،

اولین اپلیکیشن در جهان است که در زمینه آگهی گذاری با سبک و شیوه ای متفاوت برای کاربران طراحی گردیده.

داشتن ویدئو گذاری، ایجاد ضبط صدا و جایگاه های  ویژه جهت بازخورد و دیده شدن هرچه بهتر در تمامی بخش ها و جایگاهی ویژه به عنوان مدرن و مردمی بودن آن سرآمدی نیست به همه طراحی های اپلیکیشنی در بازار مارکت دیجیتال ایران و جهان به ارمغان آورده است.

این اپلیکیشن  از زیر مجموعه های هلدینگ تجارت یاسین بوده که به عنوا ن مادر شرکت قصد و نیت و رسالت آن ایجاد اشتغال، توسعه و پایداری رفاه برای همه ایرانی ها را به ارمغان آورد.

امید است تا با دنبال کردن راه های نوین و با در دست داشتن تکنولوژی و ایده های مدرن جهان توانسته باشیم خدمتی هرچند کوچک برای همه مردم ایران و پارسی زبانان در جهت توسعه و شکوفایی اقتصادی و نشان دادن توانایی قدمی را برداشته باشیم.

دیدیدتوآگهی ها دیدشو ثبت آگهی گفتگو حساب کاربری